GDPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
ZE DNE 27. DUBNA 2016

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hají práva jejich občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů.

NAŘÍZENÍ EU 2016/679
ČLÁNEK 6
ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

(Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z podmínek v odpovídajícím rozsahu):

AUTOŠKOLA BAMI

splňuje podmínku v ČLÁNKU 6, PÍSMENE "c", že zpracování osobních údajů je možné i bez souhlasu žadatele, z důvodu, že je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zákonnou povinnost vést evidenční knihu, třídní knihu a další dokumenty) při přihlášení uchazeče k výuce a výcviku v autoškole.

Mohou tedy potřebné osobní údaje zpracovat i bez souhlasu žadatele z důvodu splnění podmínek přijetí k výuce a výcviku dle zákona 247/2000 Sb. par. 13, to zn., doložit žádost žadatele o přijetí k výuce a výcviku, která obsahuje náležitosti ve formě osobních údajů, k žádosti o přijetí k výuce a výcviku žadatel přikládá doklad o své zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce.

Dále žadatel nemůže požadovat VÝMAZ těchto údajů ihned po dokončení autoškoly - AUTOŠKOLA MÁ ZÁKONNOU POVINNOST ARCHIVOVAT DOKUMENTY PO DOBU 5 LET